Medlemskontingent 2018

Foreningen er avhengig av at medlemmene støtter opp om og betaler medlems kontingenten. Inntektene fra medlemskontingenten er viktige bidrag både for driften og grunnlag for beregning av offentlig tilskudd.

Selv om Norsk Immunsviktforening er en liten organisasjon, har foreningen bidratt og fått gjennomslag i mange saker og områder som har viktig og avgjørende betydning for vår målgruppe f.eks SCID newborn screening, Norske Retningslinjer for diagnose og behandling av medfødt immunsvikt.

For veldedige organisasjoner som Norsk Immunsviktforening krever myndighetene at vi har navn, fødselsår og bostedsadresse på medlemmer som står oppført i vårt medlemsregister. I forhold til lagring av personopplysninger følges til enhver tid gjeldene lovverk.

For å opprettholde medlemskapet betales kontingent på kr 300,- per person, firmamedlemskap er på kr 1000,- innen 30.april.2018.

Vi håper du fortsatt ønsker å støtte medlemskap i Norsk Immunsviktforening, dette kan gjøres på følgende måter

1.Nettbankbetaling til vår konto nr. 6263.05.76615, husk å merke betalingen med: «Kontingent 2018» og navn på hvem betalingen gjelder for/firma og årstall på alle.

2.Vipps betaling Søk opp Norsk Immunsviktforening. Fyll inn «kontingent 2018», navn på hvem betalingen gjelder, adresse og årstall på alle.