Invitasjon til deltakelse i masterprosjekt

Under følger en invitasjon til deltakelse i et masterprosjekt.

Prosjektet omhandler primær immunsvikt og og mage/tarmplager; pasienters opplevelse og erfaringer med kosthold for å lindre symptomene.
Målet med prosjektet er å forbedre kostholdsveiledningen til personer med primær immunsvikt og mage-tarmplager.

Invitasjon til deltagelse