Informasjon om studie

Senter for sjeldne diagnoser har noen masterstudenter i klinisk ernæring som starter opp med en studie nå i høst.
I PDF-en under kan du lese mer om dette studie.

Informasjon om studie