Prøveforelesning om primær immunsvikt

Hanne S Sorte disputerer 11. mai.
Store auditorium OUS-Ullevål
kl 11:00 og kl 14:00.

Prøveforelesning emne: New aspects, recent developments and future challenges in the diagnosis of patients with primary immunodeficiency.
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/proveforelesninger/2017/sorte-hanne-sormo.html

M.Sc. Hanne Sørmo Sorte ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The genetics of primary immunodeficiencies.
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/sorte-hanne-sormo.html