Påmelding likemannsamling 22-23 april

WORLD PRIMARY
IMMUNODEFICIENCY WEEK
22.-29.APRIL 2017

BLI MED PÅ LIKEMANNSSAMLING
22.-23. APRIL 2017,
SCANDIC ST. OLAVS PLASS
OSLO

Norsk Immunsviktforening vil i løpet av 22.-29. april markere ‘World Primary Immunodeficiency Week’ med flere aktiviteter. Agendaen for uken er ikke helt klar, men foreningen vil med dette invitere til likemannsseminar 22.-23. april.
Seminaret starter lørdag 22.april kl. 10.00 og avsluttes søndag 23.april ca. kl. 15.00.

Meld deg på samlingen og få faginformasjon fra spesialister innen primær immunsvikt og møt andre i samme situasjon.

Tema for samlingen:
– Immunapparatet og defekter
– Overgang fra barn til voksen-avdeling
– Primær immunsvikt og autoimmunitet
– Nyheter innen diagnose og behandling
– Immunglobuliner – Preparater og substitusjonsmetoder
– Medfødt immunsvikt og livskvalitet Norske og Internasjonale forskningsstudier
– Diskusjoner og erfaringsutveksling
– Sosialt

Egenandel:
Egenandel Kr. 750,- per deltaker.
Dagdeltaker Kr. 100,- pr dag.
Egenandel dekker seminar, opphold inkl. mat lørdag og søndag og reise (se pkt reise under).
Egenandel for dagdeltagere dekker ikke overnatting.

Egenandel innbetales til: Norsk Immunsviktforening kontonr. 6263.05.76615
Merk innbetalingen: Likemannsseminar April -17 Egenandel + navn på deltagerne.
MERK!
Medlemskontingent for 2017 på kr. 250,-må være innbetalt ved påmelding.

Påmelding: Først til mølla – Så raskt som mulig. PÅMELDINGSFRIST: 1.april 2017.

Påmelding kan gjøres ved å trykke HER

Ved spørsmål ta kontakt med Marianne Støylen. Mail: marianne@immunsvikt.no eller mobil: 926 12 956 etter kl. 17.30.

MERK! Du er ikke påmeldt før du får en mail som bekrefter dette. Denne mailen får du når vi har mottatt innbetaling av egenandel.

Reisekostnader:
De som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader dekket så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte evt fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes så raskt som mulig å ta kontakt med Jostein Larsen, mail: jostein@immunsvikt.no eller Eva Brox, mail: eva@immunsvikt.no

Vel møtt til likemannsamling i Norsk Immunsviktforening!
Med hilsen
Styret i Norsk Immunsviktforening