Medlemskontingent 2017

Fra og med 2017 vil Norsk Immunsviktforening ha en fast dato for betaling av årskontingent. Denne dato er 31.03.2017.

Legg gjerne inn betalingen som årlig fast betaling i nettbank med konto 6263.05.76615 , ​da dato vil være samme for årene fremover
Voksen/barn/støttemedlemskap: 250 kr pr år.
Firmamedlemskap: 1000 kr pr år.
​Merk betalingen med: Medlemsskap for “fornavn” “etternavn” på Medlem(er)

Det vil komme en påminnelse og informasjon fra foreningen i forkant av betalingsfrist