Immunsvikt.no med nytt utseende!

Nettsidene er nå oppdatert med nytt tema hvor vi også som så mange andre har tatt i bruk “slidere” for å fremheve foreningens identitet og gi muligheter til å legge ut viktige hendelser.

Menyene og sidemenyene er også oppdatert og er nå enklere å lese for alle med bedre kontrast og fonter.

Innlegg og sider er som før lagt i midten men med bedre tydelighet.

Nye “footere” nederst hvor vi vil utvide mer etter hvert.

Denne oppdateringen gir oss også flere muligheter fremover for å seksjonere sidene og håper at de faller i smak hos våre medlemmer.