NB! Ny påmeldingsfrist. Invitasjon til likemannssamling 12-13 november 2016

BLI MED PÅ LIKEMANNSSAMLING  12.-13. NOVEMBER 2016,
SCANDIC ST. OLAVS PLASS, OSLO

Norsk Immunsviktforening inviterer herved til likemannssamling for å få faginfomasjon fra spesialister innen primær immunsvikt og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
Seminaret starter lørdag 12. November kl. 10.00 og avsluttes søndag 13. april ca. kl. 15.00

Foreløpig tema for samlingen:
– Lunge– og lungeproblematikk
– Genetikk og Newborn Screening
– Immunglobulinbehandling – workshop
– Diskusjoner og erfaringsutveksling
– Sosialt
– Årsmøte

Det jobbes også med å få forelesere fra SSD og OUS for å forelese om tema innen livskvalitet og barn eller beslektede temaer.

Egenandel:
Kr. 750,- per deltaker for medlem,
kr. 1500,- for ikke-medlemmer som ønsker å delta sammen med medlem.
For dagdeltaker:
Kr. 100,- pr dag,
kr. 500,- for ikke-medlemmer som ønsker å delta.

Egenandel dekker seminar, opphold inkl. mat lørdag og søndag og reise (se pkt reise under). Egenandel for dagdeltagere dekker ikke opphold.

Egenandel innbetales til: Norsk Immunsviktforening kontonr. 6263.05.76615
Merk innbetalingen: Likemannsseminar November -16 Egenandel + navn på deltagerne.

MERK! medlemskontingent for 2016 på kr. 250,-må være innbetalt ved bekreftet påmelding

Reisekostnader:
De som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader dekket så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte evt. fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes så raskt som mulig å ta kontakt med Jostein på: jostein@immunsvikt.no eller SMS på mobil nr. 932 13 495 eller Eva på mail: eva@immunsvikt.no eller SMS på mobil nr. 902 69 651.

Spesielle behov:
Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.

Påmelding: Først til mølla – Så raskt som mulig. PÅMELDINGSFRIST: 4.november 2016

Påmelding kan gjøres ved å trykke HER eller å ta kontakt med: knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957 etter kl. 19.30

Vel møtt til høstsamling i Norsk Immunsviktforening!

Med hilsen
Styret i Norsk Immunsviktforeninghostblad