Påminnelse om undersøkelse

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta på denne spørreundersøkelsen, og det kan gjøres ved å fylle ut et spørreskjema på følgende nettadresse:

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/BOT_Norway