Hva slags kurs ønsker du?

 

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer hvert år 8-10 kurs for pasienter og pårørende. Deres mål er å tilby relevant opplæring og en møteplass for diagnosegruppene senteret har ansvar for.

Senter for sjeldne diagnoser vil gjerne vite hvilke preferanser du har for kurs, som pasient eller pårørende: innhold, varighet, tidspunkt i livsløpet, med mer.

Klikk her for å delta i undersøkelsen. (Besvarelsen er anonym.)