Medlemskontingent 2016

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose!

Kjære medlem

Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2016.

Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær
immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig
velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv.
kan vi tilby.

 Kort om NIF
– Vi er en interesseorganisasjon for personer med primære immundefekter og deres pårørende.
– Vi arbeider for å bedre livskvaliteten til den enkelte med immunsvikt. Det gjør vi gjennom støtte, råd og veiledning,
fellesaktiviteter, fagråd og likemannsarbeid.
– Vi utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet for alle immunsviktpasienter og deres pårørende.
– Vi arbeider for at immunsviktpasienters rettigheter skal bli ivaretatt.
– Vi arbeider for å styrke pasienters og pårørendes stilling i forhold til helsevesenet.
– Vi støtter også forskningen rundt primære immunsviktsykdommer.

 Siste frist for innbetaling av kontingenten for 2016 er 15.mai
Vi har holdt kontingenten uendret; Voksen/barn/støttemedlemskap: 250 kr pr år. pr. person,
Firmamedlemskap: 1000 kr pr år. 

Betalingen kan gjøres på følgende måter:  

– Nettbankbetaling til vår konto nr. 6263.05.76615, husk å merke betalingen med: «Kontingent 2016» og ditt navn (betaler du for flere medlemmer merk betalingen også med navn på disse).

 – Girobetaling kan fortsatt gjøres, send oss da en melding om at du ønsker dette ved å sende en mail til medlemmer@immunsvikt.no så sender vi en giro i posten.

Norsk Immunsviktforening

Eva Brox (leder)