Likemannssamling for voksne 2016

Sett av dato’ene 23-24. april til likemannssamling.
​Tema for samlingen er planlagt å være: CVID, vaksinasjon generelt – og reise med immunsvikt, immunglobulinbehandling – workshop, brukerhistorier, sosialt samvær mm.
​Erfaringsvis får man litt faginfomasjon fra samt møte spesialister innen primær immunsvikt, og møte og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
Mer informasjon om arrangementet og påmeldingsinformasjon kommer.