En sjelden dag 29 februar 2016

Nå er programmet klart for En sjelden dag 2016.  Konferansen arrangeres 29. februar på Thon Hotel Opera .

For info om arrangementet og påmelding trykk herrare diease day

FFO arrangerer konferansen En sjelden dag i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede. Det gjennomføres lignende arrangement rundt om i verden på samme dag. Tema/slagord  Slagord/tema fra Eurordis er:
Patient Voice – Join us in making the voice of rare diseases heard.
FFO har valgt En sjelden stemme er tema for årets arrangement.

Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg holder åpningsinnlegget på årets konferanse. Innenfor temaet En sjelden stemme er det 3 hovedbolker: La de sjeldne stemmene bli hørt – Kreative uttrykksformer – Nye kommunikasjonsformer – muligheter og utfordringer

Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Det er lignende arrangement i andre europeiske land samme dag. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet

Påmeldingsfrist: 5. februar

Bekreftelse på deltakelse sendes ut så snart påmeldingsfristen er ute.