NB! Ny påmeldingsfrist! Bli med på likemannsamling og årsmøte 14-15 november 2015 på Clarion Hotel Royal Christiania

Bli med på likemannsamling og årsmøte 14-15 november 2015 i Oslo med teater.

Tema for samlingen:
-Brukerhistorie
-Mestring og livskvalitet/fysisk aktivitet
-S.C Workshop – preparater og utstyr
-Forskning innenfor CVID
-Immunglimtbloggen v/Anne Spurkland
-Diskusjon, erfaringsutveksling og aktiviteter

Endelig program med klokkeslett vil bli lagt ut når arrangementet nærmer seg

Arrangementet starter lørdag 14.11 kl 10.00 og avsluttes søndag 15.11 ca. kl. 15.00

Egenandel:
Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra lunsj lørdag t.o.m. lunsj søndag samt billett til forestillingen (gjelder ikke dagdeltakere) «Halve kongeriket» på Det Norske teateret lørdag kveld.

Det er et begrenset antall billetter – førstemann til mølla!

Egenandel:
Voksen:                                           Kr 750,-
Barn 2 – 16 år:                               Kr 250,-
Dagdeltager:                                   Kr 100,- per dag
Teaterbillett for dagdeltakere:    Kr 150,-

Egenandel innbetales til:
Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615 ved påmelding.
Merk innbetalingen: Likemannsseminar November 2015 og navn på alle deltagere.

Medlemskontingent på kr 250,- pr medlem må være innbetalt før påmelding.
Kontonummer: 6263.05.76615 – Merk med medlemskontingent 2015 og navn.

Reisekostnader:
For medlemmer som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader dekket så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte evt fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt så raskt som mulig med Eva Brox eva@immunsvikt.no evt. mobil: 902 69 651 etter kl 16.00.

Spesielle behov:
Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.

 For påmelding klikk her


PÅMELDINGSFRIST: 26.oktober.2015

 Ved spørsmål kontakt Knut Vedal knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957 eller Marianne Støylen marianne@immunsvikt.no mobil 926 12 956

Vel møtt til likemanssamling og årsmøte 2015 i Norsk Immunsviktforening!

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk Immunsviktforening