Påminnelse om medlemskontingent for 2015

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose!

Kjære medlem

Har du betalt kontingent for 2015?
Hvis ikke har du fortsatt muligheten til å gjøre dette da vi har utvidet betalingsfristen til 1.november.

Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2015.

Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær
immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig
velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv. kan vi tilby.

 Kort om NIF
– Vi er en interesseorganisasjon for personer med primære immundefekter og deres pårørende.
– Vi arbeider for å bedre livskvaliteten til den enkelte med immunsvikt. Det gjør vi gjennom støtte, råd og veiledning, fellesaktiviteter, fagråd og likemannsarbeid.
– Vi utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet for alle immunsviktpasienter og deres pårørende.
– Vi arbeider for at immunsviktpasienters rettigheter skal bli ivaretatt.
– Vi arbeider for å styrke pasienters og pårørendes stilling i forhold til helsevesenet.
– Vi støtter også forskningen rundt primære immunsviktsykdommer.

 Siste frist for innbetaling av kontingenten for 2015 er nå satt til 1.november!
For de av dere som ennå ikke har betalt kontingent for inneværende år ber vi om at denne
betales innen 1. november 2015.
– Voksen/barn/støttemedlemskap: 250 kr pr år. pr. person,
– Firmamedlemskap: 1000 kr pr år. 

Betalingen kan gjøres på følgende måter:  

– Nettbankbetaling til vår konto nr. 6263.05.76615, husk å merke betalingen med: «Kontingent 2015» og ditt navn (betaler du for flere medlemmer merk betalingen også med navn på disse).

 – Girobetaling kan fortsatt gjøres, send oss da en melding om at du ønsker dette ved å sende en mail til medlemmer@immunsvikt.no så sender vi en giro i posten.

OBS, for å være med på likemannseminar i november må kontingenten være betalt!
Er du usikker på om du har betalt kan du sende en forespørsel til medlemmer@immunsvikt.no eller bruke kontaktskjema nederst på siden.

Norsk Immunsviktforening

Styret