Konferanse: Sjeldent Fellesskap

Fra 23.10.2015 til 24.10.2015 arrangeres konferansen “Sjeldent Fellesskap” på Scandic Gardermoen.
Konferansen er et samarbeid mellom NKSD, FFO, Unge Funksjonshemmede og representanter fra grupper av personer med sjeldne diagnoser, og skal være en møteplass mellom brukergrupper og brukerorganisasjoner på sjeldenfeltet. Konferansen er åpen for grupper både i og utenfor FFO-fellesskapet, dvs. alle organisasjonene/gruppene som kompetansesentrene er i kontakt med.
Målet med konferansen er å dele erfaring og bygge kompetanse omkring viktige tema på sjeldenfeltet som for eksempel: hvordan drive en liten organisasjon, hva er egentlig “sjeldenfeltet”, å være ung med en sjelden diagnose, registerarbeid og internasjonalt arbeid m.m.

Konferansen holdes utenfor arbeidstid for å gjøre det enklere for så mange brukere som mulig å delta og reise/opphold dekkes.

Trykk HER for å lese mer om arrangementet og påmelding.

Påmeldigsfristen er 1.oktober