Invitasjon til familiesamling 5 – 7 juni 2015

Bli med på Familiesamling i Oslo og Tusenfryd 5.-7. juni 2015tusen
Først til mølla!
Påmeldingsfrist innen 26. mai 2015.

Påmelding skjer ved å trykke her

Samlingen er lagt til Scandic Hotell Solli, som ligger sentralt i Oslo.
Lørdag 6. juni blir det opplevelsesdag i Tusenfryd fornøyelsespark.

Målgruppen for denne samlingen er familier med barn som har medfødt immunsvikt,
og deres søsken. Aldersgruppe: 0-16 år.

I tillegg blir det informasjon og forelesninger fra spesialister ved Rikshospitalets Barne – og ungdomsavdeling, Sub-cutan workshop, informasjon om Norsk Immunsviktforening – aktiviteter og likemannsarbeid. Samlingen er en fin måte å møte andre i samme situasjon.  Foreldre kan utveksle erfaringer og råd, barn med medfødt immunsvikt møter andre barn som er i samme situasjon som en selv og  søsken møter andre søsken.
Det vil bli rikelig med tid til å bli kjent, utveksle erfaringer og få infomasjon fra likemenn og styremedlemmer.

Foreløpig program:

Fredag 5.06.15
Kl 17.00 Fremmøte og registrering
Kl 17.30 Bli kjent og informasjon om Norsk Immunsviktforening + aktiviteter
Kl 19.00 Middag
Sosialt

Lørdag 6.06.15
Frokost
Kl 9.00-11.30 Rikshospitalet, faginformasjon
Kl 11.30 Tusenfryd
Kl 17.00 Retur fra Tusenfryd
Kl 19.00 Middag
Sosialt

Søndag 7.06.15
Frokost
Kl 09.00 Likemannsarbeid, Sub cutan workshop
Diskusjon og erfaringsutveksling
Informasjon fra Senter for Sjeldne Diagnoser
Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Oppsummering
Kl 15.00 Hjemreise

Egenandel :
Deltagelse dekker opphold i familierom, middag fredag, frokost og middag lørdag samt frokost og lunsj søndag og inngangsbillett til Tusenfryd Familiepark (lunsj lørdag dekkes av den enkelte).

Voksen : Kr 1000,- for medlem, kr 2500- for ikke medlem
Barn : Kr 300 for medlem, kr 1000,- for ikke medlem

Egenandel innbetales til:
Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615
Merk innbetalingen: Likemannsseminar Familiesamling juni 2015 og navn på alle deltagere.
Egenandel innbetales ved påmelding.

Medlemskontingen kr 250,- pr medlem innbetales til Norsk Immunsviktforening
knt 6263.05.76615 – Merk medlemskontingent 2015 og navn.

Reisekostnader:
De som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader subsidierert/dekket så langt foreningens økonomi tillater det og etter rimeligste reisemåte evt fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt med Knut H Vedal knut@immunsvikt.no eller mob 926 62 957 for bestilling av reise.

For spørsmål ta kontakt med Knut H Vedal mobil 92662957 eller knut@immunsvikt.no