Nyhetsbrev fra IPOPI

I IPOPIs nyhetsbrev var en av sakene at Norge starter et pilotprosjekt for SCID newborn screening.
Dere kan lese om dette ved å trykke her