Nyhet! Nyfødt screening for SCID

Nyhet !!! Nyfødt screening for Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) i Norge-
Pilotprosjekt starter 16. mars 2015

Etter 6 års iherdig arbeid har styremedlem i Norsk Immunsviktforening, Erik W Andersen, fått gjennomslag for etablering av screening for SCID som en del av nyfødt screeningsprogrammet i Norge. I første omgang er dette er pilotprosjekt som inkluderer Oslo Universitetssykehus (Rikshospitaltet, Ullevål og Aker) og Drammen sykehus. Dette er en stor milepæl i forhold til å kunne diagnostisere alvorlig medfødt immunsvikt (SCID) så tidlig at barnet ennå ikke har fått alvorlige infeksjoner. Ved tidlig diagnose og behandling er muligheten for et vellykket resultat god. At medfødt alvorlig immunsvikt blir en del av nyfødt screening programmet, er og med på å øke oppmerksomhet og igjen kunnskap om medfødte immunsviktsykdommer.

Les mer under

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)