Sommerleir på Frambu

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Frambu vet at flere av de unge har hatt stor glede av tilbudet.

Mer informasjon om Frambuleir finner dere her

Aktivitetskalender

 

Link til søknadsskjemaet, finnes her

Telefon: 64 85 60 00

E-post: resepsjonen@frambu.no

Søknadsfristen er 1. mars 2015!