Retningslinjer for diagnostikk og behandling av primære immunsviktsykdommer

Det er nå utarbeidet foreløpige norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primære immunsviktsykdommer som skal sikre kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasienter over hele landet. Anbefalingene henvender seg primært til sykehusspesialister, men også til allmennleger, som behandler barn og voksne hvor det oppstår mistanke om primær immunsvikt. Retningslinjene er utarbeidet på initiativ fra Norsk immunsviktforening.

 

Les mer her