Kurs for voksne over 50 år

SSD inviterer til kurs for voksne som har en sjelden diagnose 20. – 22. april på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Er du mellom 50 og 70 år, og har en diagnose som hører til Senter for sjeldne diagnoser kan du søke om deltakelse på kurset. Det blir forelesninger og arbeid i mindre grupper der vi deler erfaringer, tanker og spørsmål rundt tema som mestring av egen livssituasjon, kropp i forandring – tannhelse, ernæring og aktivitet, arbeid og dagligliv. Søknadsfrist 05. februar 2015

Les mer her