Kurs for ungdom mellom 13-16 år

I uke 26 arrangerer SSD kurs for ungdom i alderen 13-16 år på Haraldvangen i Hurdal i 4 dager.
Her er link til kursoversikten.