Program for førjulssamling 28-30.november 2014

Program for førjulssamling
28-30.november 2014 i Norsk Immunsviktforening

Barn/ungdom Voksne
Fredag 28.11.14 Kl.17.00 Registrering
Kl.18.00 Velkommen og bli kjent
Kl.20.00 Felles middag
Lørdag 29.11.14 Kl.09.00 Oppsummering fra ESID kongressen I Praha v/Eva Brox
New Born Screening for PID i Norge
Kl.10.00 -SCID screening av nyfødte; oppfølging av et barn med positivt screeningresultat v/ Tore G Abrahamsen
-Utredningsforløp ved mistanke om primær immunsvikt hos et barn v/ Torstein Øverland
-Nye behandlingsalternativer ved primær immunsvikt v/ Hans Christian Erichsen
-Livskvalitetsundersøkelse ved immunglobulin substitusjon hos barn/ungdom med antistoffsvikt v/Annika Klungland
– Livskvalitet og mestring v/Susanne Berntsen
Kl.11.45 Referat fra samlingen i Berlin v/Marianne Støylen
Kl.12.00 Info fra frokostmøte hos FFO v/Marianne Støylen
Kl.12.30 Lunsj
Kl.13.30 Felles aktiviteter, teambuilding, konkurranser
Kl.19.00 Felles middag
Søndag 30.11.14 Kl.09.00 Behandling av PID, immunglobulin substitusjon, workshop, info preparater og     utstyr
Kl.11.00 Arv og genetikk v/ Asbjørg Stray Pedersen
Kl.12.30 Lunsj
Kl.14.00 Årsmøte