Sesonginfluensa vaksinen 2014/2015

Da er influensasesongen i gang og vi har som vanlig tatt med info fra Folkehelseinstituttet som informerer om årets influensavaksine.

Sesonginfluensavaksine består vanligvis av tre eller fire influensavirustyper: to A-stammer og én eller to B-stammer. Vaksinen står i en særstil­ling blant vaksiner, fordi den må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.

Trivalent inaktivert influensavaksine (TIV) har lenge vært eneste vaksinealternativ mot sesonginfluensa i Norge. TIV er en ikke-levende injeksjonsvaksine som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra influensavirus. Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

En ny influensavaksine ble tilgjengelig i Norge høsten 2013. Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray.  LAIV har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år.
Siden vaksinen er levende skal den ikke brukes til personer med klinisk immunsuppresjon eller til gravide. Fra og med sesongen 2014/2015 foreligger LAIV kun som firevalent vaksine.

Les mer her