Kurs for unge voksne om utdanning og yrkesliv

På SSD sine nettsider finner du informasjon om kurs som holdes til enhver tid.

Har du en sjelden diagnose som hører til Senter for sjeldne diagnoser? Er du mellom 18 og 26 år og står overfor viktige valg innen utdanning og arbeid? Har du behov for bistand og tilrettelegging i studie- eller arbeidslivet? Da vil vi invitere deg til et todagers kurs 6. til 7. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Kurset vil fokusere på hvordan du kan mestre utfordringene med studier og yrkesliv. For å delta på kurset må du være selvhjulpen og kunne delta i diskusjoner i både plenum og mindre grupper. Kurset er gratis og reiseutgifter refunderes av Pasientreiser. Søknadsfrist 19. september.

Se invitasjon og søknadsskjema her