Kostnadseffektiv analyse av nyfødt screening for SCID

Tidlig oppdagelse av SCID etterfulgt av rask behandling er avgjørende for rammede babyer å leve et sunt liv. Nyfødt screening (NBS) for SCID ved hjelp av T-celle reseptor (TREC) test er blir utført i California i to år og rundt 1 million barn har vist det. Testen har vist stor detaljrikdom og følsomhet i tidlig identifisering av rammede babyer.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)