Gode resultater etter tidlig benmargstransplantasjon

Gode resultater etter tidlig benmargstransplantasjon for barn med Alvorlig medfødt immunsvikt (SCID).

Barn med SCID som transplanteres før de har begynt å få infeksjoner har en mer enn 90% sannsynlighet for 5 års overlevelse med god rekonstitusjon av immunsystemet. Multisenterstudien fra 25 ulike sentre i perioden 2000-2009 er publisert i juli 2014 i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine. Studien peker på viktigheten av screening og dermed tidlig diagnose og behandling.

KLIKK HER for å lese hele studien