MEDLEMSKONTINGENT 2014

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose!

Kjære medlem

Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2014.
Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær
immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig
velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv.
kan vi tilby.

 Kort om NIF
– Vi er en interesseorganisasjon for personer med primære immundefekter og deres pårørende.
– Vi arbeider for å bedre livskvaliteten til den enkelte med immunsvikt. Det gjør vi gjennom støtte, råd og veiledning,
fellesaktiviteter, fagråd og likemannsarbeid.
– Vi utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet for alle immunsviktpasienter og deres pårørende.
– Vi arbeider for at immunsviktpasienters rettigheter skal bli ivaretatt.
– Vi arbeider for å styrke pasienters og pårørendes stilling i forhold til helsevesenet.
– Vi støtter også forskningen rundt primære immunsviktsykdommer.

 Vi håper du vil bekrefte ditt medlemskap ved å betale kontingenten for 2014 nå.
Vi har holdt kontingenten uendret; Voksen/barn/støttemedlemskap: 250 kr pr år. pr. person,
Firmamedlemskap: 1000 kr pr år. 

Betalingen kan gjøres på følgende måter:  

– Nettbankbetaling til vår konto nr. 6263.05.76615, husk å merke betalingen med: «Kontingent 2014» og ditt navn (betaler du for flere medlemmer merk betalingen også med navn på disse).

 – Girobetaling kan fortsatt gjøres, send oss da en melding om at du ønsker dette ved å sende en mail til medlemmer@immunsvikt.no så sender vi en giro i posten.

– Kredittkortbetaling via PayPal

Med vennlig hilsen

Norsk Immunsviktforening

Eva Brox (leder)