Jobbstrategien – økt samarbeid gir unge mulighet til arbeid

Å bidra til at flere unge med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid, er en sentral oppgave fremover. NAV er blitt bedre på   samhandling både internt og eksternt, men fortsatt er det et potensiale for forbedringer.

Les mer her