Invitasjon til frokostmøte

Velkommen til frokostmøte 13. februar:
Sykehusets møte med pasienter og ansatte med nedsatt funksjonsevne om kropp, sårbarhet og likeverdig tilgjengelighet.

Står helsevesenets idealer om å reparere syke mennesker i veien for å anerkjenne funksjonsmangfold og menneskelig sårbarhet?
Hvordan møter vi mennesker med nedsatt funksjonsevne i helsevesenet? Er universell utforming alltid det riktige svaret på
hvordan sikre inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne?

Innledning til samtale:
Inger Marie Lid, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Respons ved Petra Aden, overlege og leder for Seksjon for nevrohabilitering-barn, Oslo
universitetssykehus (OUS) og Helga Skåden, medlem i brukerutvalget ved Oslo
universitetssykehus.

Hvor og når?
Ullevål sykehus, Søsterhjemmet – bygg 2, rom 477, inngang 2A.
13. februar, kl. 08.00 – 10.00. Frokost serveres fra kl. 08.00.
Innledning til samtale begynner klokken 08.30

Påmelding og mer informasjon:
https://response.questback.com/oushf/funksjonsmangfold

eller

andhuu@ous-hf.no, mobil 926 84 958

Påmelding er åpent for alle!