Informasjon om saksbehandlingen i HELFO

Informasjon om saksbehandlingen i HELFO

HELFO har tidligere informert om forsinkelse i saksbehandlingen. Vi beklager de ulempene dette medfører. Her er en oppdatert status per 31. januar.

Vi har den siste uken endret våre rutiner, og på de fleste områder er vi nå i ferd med å normalisere våre saksbehandlingstider.

Søknader helseutgifter for privatpersoner Når det gjelder søknader om dekning av helseutgifter for privatpersoner, har vi fortsatt noe lenger saksbehandlingstid enn normalt. Søknader som gjelder barn og alvorlige syke, har førsteprioritet. Behandlingstiden for disse er tilnærmet som normalt.  

Utbetaling til behandlere Forsinkelsene vi har hatt på innregistrering av manuelle behandlerkrav, for eksempel på CD, er nå hentet inn og saksbehandlingstiden er i hovedsak som normalt.  For manuelle krav på papir innregistreres nå krav vi har mottatt i uke 5.  I månedsskiftet vil HELFO motta nye oppgjørskrav fra behandlere og andre helseaktører. For disse oppgjørskravene, regner vi med 3-5 dager lenger behandlingstid enn normalt. Oppgjørskrav innsendt på papir, vil fortsatt ha lengst saksbehandlingstid.

Aktuell informasjon legges ut fortløpende på nettsiden www.helfo.no .