NKSD er nå igang

Den nye enheten, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) var på plass fra 1. januar 2014. De 10 ulike landsdekkende kompetansesentrene på sjeldenområdet sorterer inn under NKSD.

NKSD ligger under Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Tjenesten ledes av Stein Are Aksnes. Fem av sentrene ligger også ved Oslo universitetssykehus, mens fire andre ligger i andre helseforetak. Ett av sentrene er en privat stiftelse, med rammeavtale med Helse Sør Øst RHF (Frambu).

Ny nettside Nå er det etablert en egen nettside for den nye enheten www.sjeldne-diagnoser.no.

Servicetelefonen Tidligere har det i Helsedirektoratet vært en servicetelefon for sjeldne diagnoser. Denne er nå plassert i NKSD. Nummeret er 800 41 710