Invitasjon til frokost seminar om unge uføre

Unge funksjonshemmede avholder Frokostseminar med tema «Ung og Uføre» den 7 november kl 08.30.
Vi har undersøkt levekårene for unge som mottar arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Resultatene presenteres på Frokostseminaret, etterfulgt av en debatt med flere av medlemmene i Arbeids og sosialkomiteen.
Vil du være med? Meld deg på her:
 http://ungefunksjonshemmede.no/kalender/unge-ufoere-et-frokostseminar