Invitasjon til foredrag

Invitasjon til foredrag og panelsamtaler:

DNA i kunst og etterforskning

Hvordan kan og bør DNA-profiler brukes av politiet i en tid med rivende teknologisk utvikling? Og hva skjer når også andre får tilgang til avanserte DNA-analyser?

Den amerikanske kunstneren Heaether Dewey-Hagborg har vakt oppsikt med sine ansiktsskulpturer av mennesker hun aldri har sett. Skulpturene er basert på analyse av DNA fra sigarettsneiper, hår og tyggegummi som kunstneren har plukket opp på gata i New York.

Med utstillingen Stranger Visions har hun skapt debatt om juridiske og etiske sider ved DNA-analyser og potensialet for genetisk overvåking.

 Bioteknologinemnda har invitert kunstneren til Bergen og Oslo for å presentere skulpturprosjektet sitt, og samtale med norske eksperter innen rettsmedisin, etterforskning og personvern.

 Sted og tid: 

17.12, kl. 18: Bergen, Litteraturhuset

18.12, kl. 12-13.30: Oslo, Kunstnernes Hus

 Møtene er gratis og åpne for alle.

 Klikk her for å lese mer og melde deg på

 Velkommen!

 

 

Innlegget er sendt av Bioteknologinemnda