Innkalling til årsmøte 17.november 2013.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I
NORSK IMMUNSVIKTFORENING 

SØNDAG 17. NOVEMBER 2013 KL 14.00
SCANDIC KNA HOTEL, OSLO.

ETTER FORENINGENS VEDTEKTER ER DAGSORDEN FOR MØTET:

1.           STYRETS ÅRSBERETNING

2.          ÅRSREGNSKAP

3.          INNKOMNE FORSLAG

4.          FASTSETTELSE AV KONTINGENT

5.          VALG AV STYREMEDLEMMER

6.          VALG AV REVISOR

7.          VALG AV VALGKOMITE  

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 1ste.November 2013 og sendes til evabrox@immunsvikt.no

Samme helgen skal vi ha likemannsamling klikk her for å lese mer om samlingen og melde deg på.