Invitasjon til forsknings-prosjekt om livskvalitet

Forskningsprosjekt om livskvalitet hos barn med antistoffsvikt og deres foresatte

Husker du igjen dette forskningsprosjektet fra medlemsmøtet i fjor (link) eller fra en liten notis i medlemsbladet tidligere?  Barn og unge som følges opp ved Rikshospitalets barneavdeling og som behandles med subkutant immunglobulin vil i høst inviteres til å delta i forskningsprosjektet sammen med sine foresatte.  Deltakelsen i prosjektet går ut på at dere bruker 30 minutter til å svare på noen spørreskjema. Dere kan svare mens dere er på Rikshospitalet.

Antistoffsvikt påvirker flere viktige aspekt i livet, slik som for eksempel skolegang, fysisk aktivitet og sosiale aktiviteter. Det påvirker både den som er syk og familien rundt. I Norge har det ikke tidligere blitt systematisk undersøkt hvorvidt dette går utover livskvaliteten til barn og unge og deres foresatte.

Hensikten med dette forskningsprosjektet er å øke kunnskapen om hvordan barn og unge med antistoffsvikt og deres foresatte har det.  Denne kunnskapen er nyttig for at helsepersonell og andre skal kunne bidra til best mulig psykososial støtte og oppfølging av alle de involverte.

Vi håper at flest mulig av dere som inviteres har mulighet til å bruke 30 minutter til å svare på spørreskjemaene og på den måten være med å bidra til økt kunnskap omkring antistoffsvikt.

Vi er veldig takknemlige for alle bidrag!

Vennlig hilsen prosjektgruppen v/ Annika Klungland, legestudent (annika.klungland(a)studmed.uio.no)