Familiesamling på Hunderfossen 6-8.september 2013

logo-immunsviktforeningen2.jpg

Familiesamling6

HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK, LILLEHAMMER

6.-8. SEPTEMBER 2013

QUALITY HOTELL HAFJELL

Nå med endelig program

Norsk Immunsviktforening inviterer til familiesamling helgen 6.-8. september.
Lørdagen blir avsatt til å være i Hunderfossen familiepark.
Det vil bli rikelig med tid til å bli kjent, utveksle erfaringer,
og til å få informasjon av barnelege og styremedlem Marianne Skreden samt
Senter for Sjeldne Diagnoser ,Rikshospitalet.

 

 

Her er endelig program for familiesamlingen!

 

Familiesamling

PROGRAM

Fredag 6.september
Kl   17.30 Fremmøte og registrering
Kl   18.00 Bli kjent informasjon om Norsk Immunsviktforening
Kl   19.00 Middag på hotellet
Sosialt
Lørdag 7. september
Kl    08.00 -10.00 Frokost
Kl   11.00 – 17.00 Hunderfossen Familiepark
Kl   19.00             Middag   på Hafjell Pizza
Sosialt

Søndag 8. september
Kl   08.00-09.45 Frokost
Kl  10.00          SSD – Senter for Sjeldne Diagnoser, Vigdis Falck OUS/Rikshospitalet
Kl   11.00     Likemannsarbeid
Erfaringsutveksling v/Barnelege og styrerepresentant Marianne Skreden
Kl   12.00         Immunglobulinbehandling
Kl   13.00         Lunsj
Kl   14.00         Oppsummering
Kl   15.00         Hjemreise

Det forutsettes for påmelding og deltakelse at Medlemskontingent  kr 250,- pr medlem er innbetalt til:
Norsk Immunsviktforening konto nr. 6263.05.76615, merk betalingen med ditt navn og “kontigent for 2013”