Legionella smitte hjemme kan forebygges med enkle tiltak!

dusjingInfo fra Folkehelseinstituttet

Faren for å bli syk av legionellabakterierer liten. Mest utsatt er eldre, røykere og
mennesker med nedsatt immunforsvar pga. annen sykdom.

http://www.fhi.no/dokumenter/015d395b7b.pdf
Dusjhoder bør være renset før de tas i bruk etter ferien.
Foto: Colourbox.com