Påmelding til aktiviteter i Norsk Immunsviktforening

Påmelding til Norsk Immunsviktforening sine aktiviteter som turer, seminarer og samlinger kan nå gjøres via våre nettsider

Det vil samtidig som vi legger ut informasjon om kommende aktivitet bli lagt ut en link til et påmeldingsskjema

Det er viktig at dette skjemaet blir brukt og at automatisk bekreftelsesmail blir besvart.

Dette er for å sikre at det er rette vedkommende som har bestilt.

Det vil allikevel være mulig å bestille via Email og da skal samme skjema fylles ut og sendes til oppgitt kontaktperson.