Familiesamling på Hunderfossen 6.9-8.9.2013

logo-immunsviktforeningen2.jpg

 

 

Familiesamling6Familiesamling

HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK, LILLEHAMMER

6.-8. SEPTEMBER 2013

QUALITY HOTELL HAFJELL

Begrenset antall plasser – først til mølla!

Norsk Immunsviktforening inviterer til familiesamling helgen 6.-8. september.
Lørdagen blir avsatt til å være i Hunderfossen familiepark.
Det vil bli rikelig med tid til å bli kjent, utveksle erfaringer,
og til å få informasjon av barnelege og styremedlem Marianne Skreden samt
Senter for Sjeldne Diagnoser ,Rikshospitalet.

FORELØPIG PROGRAM

Fredag 6.september
Kl   17.00 Fremmøte og registrering
Kl   17.30 Bli kjent informasjon om Norsk Immunsviktforening
Kl   19.00 Middag på hotellet
Sosialt
Lørdag 7. september
Kl    08.00 -10.00 Frokost
Kl   11.00 – 17.00 Hunderfossen FamilieparkFamiliesamling2
Kl   19.00             Middag   på Peppes   Hafjell
Sosialt

Søndag 8. september
Kl   08.00-09.45 Frokost
Kl   10.00     Likemannsarbeid
Erfaringsutveksling v/Barnelege og styrerepresentant Marianne Skreden
Kl  11.00          SSD – Senter for Sjeldne Diagnoser, OUS/Rikshospitalet
Kl   12.00         Immunglobulinbehandling
Kl   13.00         Lunsj
Kl   14.00         Oppsummering
Kl   15.00         Hjemreise

Egenandel:
Voksen: Kr 800,- for medlem, kr 2000,- for ikke medlem
Barn: Kr 250,- for medlem, kr 1000,- for ikke medlem
Deltagelse dekker opphold inkl. helpensjon fra fredag t.o.m. lunsj søndag samt inngangsbillett til Hunderfossen Familiepark (lunsj lørdag dekkes av den enkelte).

Egenandel innbetales til: Norsk Immunsviktforening konto nr. 6263.05.76615
Merk innbetalingen: Likemannsseminar Hunderfossen sept. 2013 og ditt navn!

Kommer ikke ditt navn med blir det vanskelig for oss å sjekke innbetalinger opp imot påmeldinger.
Det forutsettes for påmelding at Medlemskontingent  kr 250,- pr medlem er innbetalt til Norsk Immunsviktforening konto nr. 6263.05.76615 før påmelding eller senest ved påmelding!

Reisekostnader:
De som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader subsidiert/dekket så langt foreningens økonomi tillater det og etter rimeligste reisemåte evt. fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass.
De som har behov for å reise med fly eller tog, bes  ta kontakt med Eva Brox  eva@immunsvikt.no   for bestilling av reise.

 Spesielle behov
Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov for eksempel allergi, diett eller andre tilretteleggingsbehov (bevegelseshemning etc).

 Påmelding: Så raskt som mulig og senest 16. august 2013.

For spørsmål og påmelding kontakt:
-Knut H Vedal mobil 92662957 knut.vedal@online.no
-Eva Brox  eva@immunsvikt.no  mobil 902 69 651
-Trine – May Lindal  tmlindal@hotmail.com

 

Vel møtt til en super helg på Hafjell og Hunderfossen familiepark.
Med vennlig hilsen
For styret i Norsk Immunsviktforening

Eva Brox

Familiesamling5Familiesamling3