Sårbare unge med ulike diagnoser utelukkes

En mor til et funksjonshemmet barn skriver til meg: “Finnes det framtidsutsikter for  våre sårbare unge med ulike diagnoser etter videregående skole? Dette bekymrer mange foreldre og lærere.

Det er opprettet såkalte ”Vernede bedrifter” som BYPRO osv. for denne gruppen av de mest sårbare unge. Tidligere var det enkelt for elevene å få hospitere på disse vernede bedriftene mens de gikk på videregående skole. Nå strever både foreldre og lærere med å finne bedrifter eller andre tilbud som kan ta imot til hospitering. Bedriftene har så stort krav til inntjening at de ikke har råd til å ha elever på hospitering to dager i uken.

Hvem er som setter så høye krav til effektivitet for disse bedriftene at de stenger ute dem de er ment for?” spør moren.

Hva er andres erfaringer, og ikke minst: hva sier de aktuelle bedriftene?

Les mer her.