Har du spørsmål eller kommentarer til de nye nettsidene

Login for å lese innhold!

One Response to “Har du spørsmål eller kommentarer til de nye nettsidene”

  1. Google Viewer blir nå integrert i nettsidene slik at presentasjoner i forskjellige format kan vises direkte på nettsiden. Nyttig for de som ikke har Acrobat Reader eller Power Point.