Storflom og drikkevann

Folkehelseinstituttet går nå ut og anbefaler en del forholdsregler i forbindelse med drikkevannet for de som er rammet av flommen.

Se mere info her