Redaksjonen ønsker dine bidrag!

Har du egne historier eller erfaringer fra livet med immunsvikt? Noe som opptar deg eller andre kan ha glede og nytte av?

Kanskje bilder fra en felles samling eller treff?

Vi tar svært gjerne mot dine bidrag, små som store.

Alt som blir publisert vil kun være tilgjengelig for medlemmer av immunsvikt.no.

Send det du vil dele med andre lesere til oss i redaksjonen.
E-postadresse er redaksjon@immunsvikt.no