Immunologiens dag

26. April 2013 kl. 11-15 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29. Oslo

Immunologiens dag er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på

å bringe forskningsnyheter fra immunologi ut til et interessert publikum

Autoimmunitet.

Når kroppen går til angrep på seg selv

Link til programmet her

immunglimtbildeNSI