Ungdomssamling på Haraldvangen 24. – 27. juni 2013

Invitasjon fra senter for sjeldne diagnoser

ungdomssamlingVi gjentar fjorårets suksess og inviterer til en 4-dagersungdomssamling på Haraldvangen. Er du mellom 13 og 18 år og har én våre diagnoser, kan du søke om deltakelse. Vi legger opp til mye moro og mange aktiviteter knyttet til spennende tema. Utdanning og yrke, overgang fra ungdom til voksen, samt ansvar for egen helse vil være noen av temaene.

Søknadsfristen er 16. april 2013.

Klikk her for invitasjon og
søknadsskjema til ungdomssamling 2013 (4 sider, pdf)

http://www.sjeldnediagnoser.no/