PROGRAM FOR 30 ÅRS JUBILEUM

 

NORSK IMMUNSVIKTFORENING

30 ÅRS JUBILEUM

LEANGKOLLEN HOTELL, ASKER

Lørdag 13.04.2013
KL 10.00 Registrering
Kl 11.00 Velkommen – Åpning Erik W Andersen
Kl 11.30 Primær Immunsvikt – Et historisk   tilbakeblikk Professor   emeritus Bjørn Myrvang, Leader of Norwegian Centre of Imported Tropical   Diseases, Oslo University Hospital Ullevål
Kl 12.15 Norsk   Immunsviktforening Eva Brox
Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Immunforsvaret og defekter Prof dr med   Einar K Kristoffersen,  Avdeling for   immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland Universitetsykehus
Retningslinjer for diagnose og   behandling av primære immundefekter Prof dr med   Einar K Kristoffersen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin   Haukeland Universitetsykehus
Kl 15.15 Primær immunsvikt hos barn i   Norge;  nåtid og fremtid Prof dr med   Tore G  Abrahamsen, Rikshospitalet
Kl 16.00 Pause
Kl 16.15 IPOPI – International Patient   Organsiation for Primary Immunodeficiencies Vice Chair   IPOPI  Martine Pergent
Kl 16.35 Norsk Immunsviktforening i et historisk perspektiv Inger Britt og Alf Zeiner
Kl 17.15 Pasientrolla – historisk tilbakeblikk Arnstein   Rugland
Kl 19.30 Festmiddag
Søndag   14.04.2013
Kl 09.30 Utflukt Folkemuseet m /guide Arnstein
Kl 12.30 Lunsj
Kl 13.30 Vaksinasjon generelt og ved reiser Overlege Synne Sandbu
Avd. for vaksine Nasjonalt   Folkehelseintitutt
15.00 Oppsummering – avslutning