30 års Jubileum på Leangkollen, 13.-14. april 2013

INVITASJON TIL 30 ÅRS JUBILEUM I

 NORSK IMMUNSVIKTFORENING

Medlemmer inviteres med dette til Norsk Immunsviktforening 30 års jubileum 13. og 14 april  2013 på Leangkollen Hotell i Asker (Oslo).

 Påmelding her 

eller Snarest – innen 1. April 2013 til:

Knut Vedal mobil 92662957 Epost knut.vedal@online.no

Spesielle behov: Gi beskjed dersom det er behov for tilrettelegging eller spesiell diett.

 

Egenandel

Egenandel dekker opphold inkl helpensjon fra lunsj lørdag, festmiddag lørdag,  t.o.m. lunsj søndag samt  Sightseeing søndag.

Pr voksen  Kr 750,-   Barn under 16 år Kr 250,- (i rom med voksen deltager)

Dagdeltager

Dagdeltager lørdag– søndag kr 200,-  inkl lunsj lørdag, festmiddag, lunsj søndag  og sightseeing søndag

Dagdeltager lørdag inkl. lunsj og festmiddag kr 150,-

Alle deltagere må være medlem i foreningen og medlemskontingent for 2013 må være betalt før deltagelse

Reisekostnader:De som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader subsidiert /dekket så langt foreningens økonomi tillater det og etter rimeligste reisemåte De som har behov for fly/tog bes så snart som mulig å ta kontakt med Eva Brox Tlf. 902 69 651

Egenandel innbetales til Norsk Immunsviktforening knt 6263.05.76615

Merk Innbetaling Jubileum /likemannsseminar

 

Velkommen til markering av 30 års jubileum i Norsk Immunsviktforening