Førjulsamling i Oslo 30.11 – 2.12.2012

Norsk Immunsviktforening

Førjulsamling 30.11-2.12.2012

Radisson Blu Hotell Nydalen , Oslo

 

Fredag 30. November

Kl 17.00 Registrering

Kl 17.30 Informasjon Norsk Immunsviktforening

Kl 18.00 Informasjon Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD), Rikshospitalet

Kl 19.00 Aktivitete

Kl 20.00 Middag

Peppes Pizza

Lørdag 1. desember

Kl 09.00 Likemannsaktiviteter

Kl 10.00 CVID og tarmsykdom

v/Lege og stipendiat Silje Jørgensen

Institutt for indremedisinsk forskning

OUS, Rikshospitalet

Kl 11. 00 Pause

Kl 12.30 Lunsj

Kl 13.30 Mestring og identitet

Kl 15.00 Pause

Kl 15.30 Diskusjon

Kl 18.00 Middag på hotellet

Kl 21.00 The Thrill of Michael Jackson

Edderkoppen teater

Søndag 2. desember

Kl 09.00 Presentasjon av studentoppgave

”Livskvalitet hos barn med medfødt antistoffmangel”

v/Medisinstudent Annika Klungeland

Kl 10.00 Plasmafremstilling og Sub

Cutan Immunglobulinbehandling

Kl 11.00 Pause

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13.00 Årsmøte

Velkommen til Førjulsamling!